deutsche Version deutsche Version

Chronologie van de N.B.D.S

Datum Gebeurtenis
28-05-1869 Verlening van de concessie voor de bouw en de bedrijfsvoering van de spoorweg Boxtel - Gennep, oprichting van de maatschappij op aandelen  N.B.D.S.
22-03-1870 De eerste spade gaat te Gennep de grond in
14-02-1872 Verlening van de officiële concessie voor het traject Gennep - Goch - Wesel door de Pruisische regering
29-07-1872 Het leggen van de eerste steen voor het stationsgebouw te Gennep
24-05-1873 Beproeving onder last van de nieuwe Maasbrug bij Gennep met (bijna) alle Locomotieven van de nog jonge maatschappij.
15-07-1873 Ingebruikneming van het eerste deeltraject tussen Boxtel en Gennep
01-07-1878 Ingebruikneming van het resterende traject tussen Goch en Wesel
15-05-1881 Alle treinen van Vlissingen naar  Noord-Duitsland worden over de spoorlijn van de N.B.D.S. gevoerd. De treinen naar Zuid-Duitsland worden onveranderd over de S.S.-lijn over Venlo gereden.
01-06-1883 Ingebruikneming van de spoorlijn Nijmegen - Venlo, die in Beugen over een viaduct de lijn van de N.B.D.S. kruiste. Aanleg en ingebruikneming van een verbindingsspoor tussen beide lijnen (Gennep - Nijmegen) en van een houten stationsgebouw aan de N.B.D.S.-lijn bij Beugen
01-06-1888 Het treinverkeer naar Berlijn wordt weer over de S.S.-lijn naar Venlo en vandaar verder over Kempen en Krefeld geleid.
01-12-1892 "Wapenstilstand" tussen de S.S. en de  N.B.D.S. : her verkeer naar Berlijn wordt weer over Gennep geleid.
01-05-1897 Al het treinverkeer tussen Vlissingen en Duitsland wordt over de nog enkelsporige lijn van de N.B.D.S. gevoerd. Een periode van bloei voor de  N.B.D.S. begint.
1903 - 1911 Aanleg van het tweede spoor op het gehele traject Boxtel - Wesel. Alleen de bruggen over Maas en Rijn bleven altijd enkelsporig.
1908 Aankoop van 6 2'C-2n sneltreinlocomotieven bij Beyer-Peacock (Engeland) , die de bijnaam "Blauwe Brabanders" kregen.
24-10-1913 Ondertekening van het samenwerkingsverdrag tussen de  S.S. en de N.B.D.S.
01-01-1914 Het samenwerkingsverdrag van de S.S. en de N.B.D.S treedt in werking.
01-08-1914 Het begin van de Eerste Wereldoorlog. Er komt een plotseling einde aan het internationale verkeer over de lijn van de  N.B.D.S.  Dit betekende het einde van een periode van bloei van de N.B.D.S..
01.06.1919 Overname van de exploitatie van de N.B.D.S. door de S.S. De S.S. exploiteert nu ook de spoorlijn van Goch naar Wesel.
15-11-1922 De N.B.D.S. meldt haar faillissement aan.
01-02-1924 De S.S. draagt de exploitatie van het in het Duitsland gelegen voormalige NBDS-traject over aan de Deutsche Reichsbahngesellschaft.
1925 Officiële liquidatie van de maatschappij N.B.D.S.
22-05-1932 Sluiting van het depot Gennep. De lijn naar Boxtel wordt nu door locomotieven van het depot Nijmegen bediend. De diensten van het depot Boxtel op de lijn naar Gennep worden door het depot Eindhoven overgenomen.
02-10-1932 Sluiting van het depot Boxtel. De locomotieven worden over de depots Eindhoven en Tilburg opgedeeld.
10-05-1940 Een pantsertrein van de Duitse Wehrmacht verovert de Maasbrug bij Gennep en dringt tot Mill Nederland binnen.
1940 -1944 Intensief gebruik van de spoorlijn ter bevoorrading van de Duitse Wehrmacht. Tot 17-09-1944 nog beperkt gebruik voor reizigersverkeer.
02-1945 Belangrijke functie als bevoorradingslijn voor de in Duitsland oprukkende geallieerde strijdkrachten.
10-03-1945 De brug over de Rijn bij Wesel wordt door het terugtrekkende Duitse leger  opgeblazen.
1945 Hervatting van het reizigersverkeer op het traject Boxtel - Uden.
30-10-1945 Hervatting van het treinverkeer op het deeltraject tussen Goch en Hassum
15-05-1949 Beëindiging van het reizigersverkeer op het deeltraject Goch - Hassum
21-08-1949 Een speciale trein van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen) maakt een excursie over het gehele traject Boxtel - Gennep en over de verbindingsboog bij Beugen verder naar Nijmegen.
01-08-1950 Beëindiging van het reizigersverkeer op het deeltraject Boxtel - Uden
26-05-1963 Beëindiging van het reizigersverkeer op het deeltraject Goch - Uedem
1966 Beëindiging van het goederenvervoer op het deeltraject Goch - Uedem
01-03-1967 Beëindiging  van het goederenvervoer op het deeltraject Goch - Hassum
22-01-1972 Een speciale trein ter gelegenheid van Carnaval rijdt van Boxtel naar Beugen en terug.
1973 - 1974 De Maasbrug  bij Gennep wordt buiten bedrijf gesteld. De brug en het spoor van Gennep naar beugen wordt afgebroken.
28-02-1978 Begin van de afbraak van het deeltraject tussen Goch  en  Hassum
1978 Het spoor tussen Beugen en Uden wordt opgebroken. De verbindingsboog te Beugen verdwijnt eveneens.
01-05-1982 Opstelling van de stoomlok DB 94 1640 op het voormalige emplacement te Gennep als blijvende herinnering aan het roemruchte spoorwegverleden van de stad.
01-2000 De discussie in de media over de hervatting van her personenvervoer over de spoorlijn Boxtel - Uden laait weer op.
1-10-2000 Opening van het nieuwe station te Boxtel met o.a. een stoomrit op het traject  Boxtel - Veghel
28.3.2005 Laatste ritten op het traject Boxtel-Veghlel met stoom- en dieseltreinen van de VSM. Inzet van een moderne lightrail trein van de firma Synthus.
1.5.2005 ProRail, de Nederlandse spoorwegnet beheerder, verwijdert de wisseltongen uit de wissel naar het Duits Lijntje. Daarmee heft het overgebleven traject Boxtel - Veghel geen aansluiting meer an het landelijk spoorwegnet. De beveiligingsinstallaties langs de lijn worden gedemonteerd en afgevoerd. Het Duits Lijntje bestaat daarmee als spoorbaan niet meer.

© 2000 - 2013, Gerard Clemens  laatste update 28-03-2013


terug naar boven